Home Activities Scientific union Regulations ixtisosliklar-bo`yicha-malakaviy-imtihon-dasturlari

Ixtisosliklar bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari

Print

05.02.03 -Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi
05.19.01- Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi
05.19.02-  Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi
05.19.04-  Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi

Ma`lumotlar markazi

Call center +99871 253 36 66