Ixtisosliklar bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari

Печать

05.02.03 -Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi
05.19.01- Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi
05.19.02-  Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi
05.19.04-  Ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturi