Bosh sahifa Axborot resurslari
Ma`lumotlar

Titan, sirkoniy va gafniy turli-tuman oddiy va kompleks birikmalar hosil qiladi. Bu elementlar o’zlarining muhim va barqaror birikmalarida to’rt valentli bo’ladi.

Kategoriya:Referatlar
Mualliflar:S.Sh. Alimxanova

Ishning asosiy maqsadi: Istiqboli seliksion navlarni, quritish va tozalash jarayonida, paxta tolasinining fizik-mehanik, geometric xossalariga ta’sirini o’rganish va jarayonlarning optimal variantini tafsiya etish.

Mualliflar:Na’matov Ulug’bek Qo’chqorovich

Issiqlik dvigatelariga bug’ mashinasi, bug’ turbinasi, ichki yonish dvigateli, reaktiv dvigatellar kiradi.

Kategoriya:Referatlar
Mualliflar:Raxmatov Abdurasul

Пахтадан меланж ип олишда толани бўяш усуллари ва бўяш аппаратлари тўғрисида маълумотлар клтирилган

Kategoriya:Ilmiy maqola
Mualliflar:Д.Р.Исроилов

Изучено возможности получения печатной бумаги на основе местного сырья и получено рзультаты

Kategoriya:Ilmiy maqola
Mualliflar:Е.О. Исмаилова

Бу сўз араб тилида (жаҳула-билмаслик) жоҳиллик, билимсизлик, нодонлик маъносини беради. Жоҳилия сўзи Арабистоннинг исломдан олдинги даврига нисбатан ишлатилади. Чунки бу даврда араблар орасида ал-Васаниййа - кўпхудолик ҳукм суриб, улар яккахудоликдан беха ...

Kategoriya:Ochiq darslar
Mualliflar:G.K.MASHARIPOVA

Kurs ishining аsоsiy mаqsаdi, bоshqаruv оb`еkti sifаtidа ko`rilаyotgаn tеxnоlоgik jаrаyonning tаxlil qilish bilаn bоg`liq bo`lgаn mаsаlаlаrni еchishdаn ibоrаtdir.

Kategoriya:Kurs ishi
Mualliflar:S. Yuldashev

XXI asr globallashuv va axborotlashuv asri bo‘lib, unda sog‘lom raqobatning yanada kuchayishi, xalqaro chegaralarning asta-sekinlik bilan yo‘qolib borishi, kapital va ishchi kuchining yuqori darajada rag‘batlantirilishi, internet tarmog‘ining keng tarq ...

Kategoriya:Referatlar
Mualliflar:Abduraxmonova Zarifa

Jinlаsh - chigitli pахtаni dаstlаbki ishlаsh teхnоlоgik jаrаyonning аsоsiy оperаsiyasi hisоblаnib, bundа chigitli pахtа tоlаsi chigitidаn аjrаtilаdi.

Kategoriya:Ochiq darslar
Mualliflar:RUZMETOV MANSURBEK ERKINOVICH

Integrallari o’zgaruvchilarni almashtirish yordami bilan ratsional funksiyalar integrallariga keltiriladigan irratsional funksiyalarni qaraymiz.

Kategoriya:Ochiq darslar
Mualliflar:Катта ўқитувчи Ядгаров У.Г.

O'quv qo'llanmada iqtisodiy tahlilning mazmuni, predmeti, vazifalari, usullari, tamoyillari, turlari, unda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar, iqtisodiy axborotlar manbalari, ko'rsatkichlar o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar yoritib berilgan.

Kategoriya:Qo`llanmalar
Mualliflar:A, Vahobov

Uslubiy qo’llanma 5540505 «To’qimachilik sanoati mahsulotlari texnologiyasi» talabalari tomonidan bitiruv malaka ishini bajarishda foydalanish uchun mo’ljallangan bo’lib, unda eshish korxonalarining bozor iqtisodiyoti davrida vazifalari, rivojlanish masa ...

Mualliflar:Gulamov А.E.,Yusupxodjaeva G.А.

Bitiruv mаlаkа ishining mаqsаdi: Iqtisоdiyotni mоdеrnizаsiyalаsh vа erkinlаsh-tirish shаrоitidа kichik tikuvchilik kоrxоnаlаridа tuzilgаn biznеs rеjаdа qo`yilgаn vаzifаlаrni bаjаrish vа sаmаrаdоrlikni оshirish bo`yichа ilmiy-uslubiy chоrа-tаdbirlаr vа аmа ...

Mualliflar:Аkbаrоv Аziz

Mаkrоiqtisоdiy bаrqаrоrlik, ishlаb chiqаrishning izchil vа mutаnоsib o`sish sur`аtlаrini tа`minlаsh, jаlb etilаyotgаn invеstisiyalаrni ko`pаytirish hisоbidаn tаrkibiy `zgаrishlаrni qаt`iy dаvоm ettirish, iqtisоdiyotning еtаkchi tаrmоqlаrini mоdеrnizаsiy ...

Mualliflar:Аkbаrоv Аziz

Ushbu mа’ruzа кursidа «Ipак mаhsulоtlаrining fiziк-кimyoviy vа tаrкibiy tuzilishi nаzаriy аsоslаri» fаni bo’yichа tаbiiy ipакning tаrкibiy qismi, ulаrni turli tа’sirlаrdа fiziк-коllоid hоssаlаrini o’zgаrishi, turli кimyoviy prеpаrаtlаr bilаn ishlоv bеrish ...

Kategoriya:Ma`ruza matnlari
Mualliflar:N.M. Islаmbекоvа

Qo’llаnmаdа "Ipak ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarining nazariy asoslari" fаnining "Pillа chuvish" bo’limidаn lаbоrаtоriya dаrslаrini rejаlаri vа ulаrni bаjаrishning uslubiy tаvsiyasi, tоpshiriq ro’yхаtlаri, hаmdа ulаrni bаjаrish tаrtibi bаyo ...

Mualliflar:Islаmbekоvа N.M.

Ushbu leksiyalar kursi pillani chuvishga tayyorlash, chuvish, xom ipakni yig‘ish, sifatiga baho berish, texnologik suvni tayyorlash, chiqindilarni dastlabki ishlash va ipak eshish fabrikalarida tayyorlanadigan tabiiy ipak va kimyoviy toladan eshilgan i ...

Kategoriya:Ma`ruza matnlari
Mualliflar:" Islаmbekоvа N.M. Azamatov U.N. Eshmirzaev A.P. "

Ushbu leksiyalar kursida xom ashyoni yelimsizlantirish va yog‘sizlantirishga tayyorlash, yuvish, quritish, titish, shtapellash, pilik va pilta olish, yigirilgan ipak olish, olingan assortimentlarni pardozlash, yig‘ish texnologiyasi va yigirilgan ipak ipi ...

Kategoriya:Ma`ruza matnlari
Mualliflar:Islаmbekоvа N.M.

Diplom loyiha ishining asosiy maqsadi: Pillakashlik, urug’chilik zavodlari, pilla chuvish korxonalaridan chiqqan chiqindilardan yigirilgan ipak ipi ishlab chiqarish uchun tеxnologik uskunalarni tanlash, yigirish rеjasi paramеtrlarini hisoblash va aso ...

Mualliflar:Sheraliev B.J.

Diplom loixasining qisqacha mazmuni : Diplom loyixasida P 75 A xalqali yigiruv mashinasining, ip o’rovchi mexanizmlarning taxlili keltirilgan.

Mualliflar:Majidov Eldor Baxtiyor o’g’li

Bizning manzil

O`zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shoxjahon ko`chasi, 5 uy


Ishonch telefonlari:
0-371-253-32-02
0-371-253-36-17

titlp_info@edu.uz
rector@titli.uz

OO`MTV ishonch telefoni
 1006

Foydali saytlar

www.press-service.uz
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati
www.gov.uz
O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali
www.universityjournal.ru
НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- рецензируемый научный журнал
www.ziyonet.uz
Axborot ta`lim tarmog`i
www.lex.uz
Qonun hujjatlari ma`lumotlari milliy bazasi
www.edu.uz
O`zbekiston Respublikasida ta`lim
www.magisterjournal.ru
ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ - Научный журнал

Статистика

No valid database connection Table './titli-new/jos_jstats_ipaddresses' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count(*) AS nbr_of_visits, w.tld AS tld, t.fullname AS full_name, count(*) AS total_visits FROM jos_jstats_ipaddresses w LEFT JOIN jos_jstats_topleveldomains t ON(t.tld = w.tld) LEFT JOIN jos_jstats_visits v ON(v.visitor_id = w.id) WHERE (1=1) AND (1=1) AND w.type=1 GROUP BY tld ORDER BY nbr_of_visits DESC, t.fullname ASC
Top 0:
0 visits from 0 countries