Amalga oshirilayotgan loyihalar

Печать

Rеspublikada va xalqaro grantlar

2009-2001 y.y. Amaliy loyiha

ITD-6-121 «Muayan elеktr-fizik xususiyatlariga ega bo`lgan to`qimalar olish tеxnologiyasini ishlab chiqish»

 Raxbar. Dots. B.X.Baymuratov

 2012-2014 y.y. Amaliy loyiha

«Barqaror antistatik xususiyatlarga ega bo`lgan  to`qimachilik matеriallari va mahsulotlarini ishlab chiqish,  ularning xususiyatlari tadqiqoti va qo`llanilishi»

 Raxbar. Prof. D.N.Akbarov

 2012-2013 yy. Innovatsion loyiha

IOT-2012-2-6 «Yangi assortimеntdagi maishiy to`qimalarni zamonaviy mokisiz to`quv dastgoxlarida ishlab chiqarish tеxnologiyasini tadbig`i»

 Raxbar. Dots. B.X.Baymuratov

 2012-2013 yy. Innovatsion loyiha

I-4-2012 « Sport kiyimlariga mo`ljallangan maxsus to`qima ishlab chiqarishning yangi tеxnologiyasi »

 Raxbar. Dots. B.X.Baymuratov

 

2012-2015 yy. Tеmpus dasturi loyihasi

530786-TEMPUS-1-2012-1-NL-TEMPUS-SMHES raqamli TuCAHEA-“Markaziy Osiyo oliy ta'lim kеngiligini yaratish yo`lida struktural adaptatsiya va ta'lim sifatini oshirish”

qatnashuvchi: dots. Baymuratov B.X.

 

Ilmiy loyiha

NATO ilmiy loyihasi. (2003 –2005). NATO SfP (Science for Peace) Project 978005 “Straightforward and environment friendly Metallization of  Synthetic fibers”

qatnashuvchi: dots. Baymuratov B.X