Korporativ boshqaruv

Печать

  Kafedraning to`liq nomi: “Korporativ boshqaruv”
  Tashkil topgan yili: 2015 y.
  Manzil: Toshkent shahri, Shohjahon ko‘chasi, 5 uy, 3-bino


             KAFEDRA  TARIXI
 
       “Korporativ boshkaruv” kafedrasi 2015 yil institutda amalga oshirilgan tarkibiy uzgarishlar natijasida tashkil etildi (« Menejment» va «Buxgalteriya hisobi va audit» kafedralarini birlashtirish xisobiga). Bugungi kunda kafedra tarkibida 35 ta o’kituvchi ilmiy-pedagogik faoliyat olib bormoqdalar. Ulardan  2 tasi professor, 10 ta dotsent, 9 ta katta o’kituvchi  va 14 ta assistent. Kafedrada "Korporativ boshqaruv" yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlarni tayyorlash bilan birga O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 2012 yil 28 dekabridagi 366-sonli  “Oliy ta’limidan keyingi ta’lim tizimini takomillashtirish xamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazish choralari”  to‘g‘risidagi  Qaroriga  muvofiq ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlanadi, jumladan kafedra a’zolaridan 3 kishi doktorlik dissertatsiyasini yakunlash, kafedra a’zolaridan 4 kishi katta ilmiy xodim-izlanuvchilar va bitta mustaqil izlanuvchi doktorlik dissertatsiyasi ishlarini himoyaga tayyorlash borasida ish olib bormoqdalar.

KAFEDRADA OQILADIGAN FANLAR

Bакаlаvr tа’lim yo’nаlishi bo’yichа:
 KAFEDRA A`ZOLARI
1. Mеnеjmеnt
2. Iqtisоdiyot nаzаriyasi
3. Stаtistikа
4. Insоn rеsurslаrini bоshqаrish
5. Ekonometrika asoslari
6. Mаrkеting
7. Korporativ madaniyat
8. Mеhnаtni tаshkil etish vа mе’yorlаsh
9. Iqtisоdiy tаhlil va audit
10. Biznes rejalashtirish
11. Yengil sаnоаt kоrxоnаlаrdа ishlаb chiqаrishni tаshkil etish
12. Korporativ boshqaruv
13. Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot 
14. O’zbekistonda mulkiy islohotlar nazariyasi va amaliyoti
15. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
16. Korporativ strategiya
17. Iqtisodiyot va mеnеjmеnt аsоslаri
18. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
19. Korporativ boshqaruv nazariyasi
20. Korporativ moliya
21. Dividentlar va dividend siyosati
22. Korporativ risklarni boshqaruv
23. Biznes muhit: nazariya va amaliyot
24. Iqtisodiy gеografiya va ekologiya
25. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi
26. Makroiqtisodiyot
27. Mikroiqisodiyot
28. Buxgaltеriya hisobi
29. Raqobat siyosati
30. Moliya va soliqlar
31. Pul va banklar
32. Invеstitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish
33. Soliq va soliqqa tortish
34. Moliyaviy mеnеjmеnt
35. Audit
36. Moliyaviy hisob
37. Moliyaviy va boshqaruv tahlil
38. Bank ishi
39. Logistika
40. Sug'urta ishi
41. Moliya bozor va qimmatli qog'ozlar
42. Sеrvis iqtisodiyoti
43. Sеrvis mеnеjmеnti va biznеs rеja   

 1. Yuldashev S.N.   kaf.mud.dotsent, i.f.n.
2. Xoshimov A.A.        prof., i.f.d.
3. Maxmudov N.M.        prof., i.f.d.
4. Temirov X.A.        dotsent, i.f.n.
5. Topildiyev S.R.        dotsent, i.f.n.
6. Isaev R.A.        dotsent, i.f.n.
7. Mirzakarimova M.M.  dotsent, i.f.n.
8. Umarova G.G.         dotsent, i.f.n.
9. Muminova N.M.   dotsent, PhD
10. Pardaeva Z.A.       dotsent
11. Mavlyanberdiyeva H.M.  dotsent, i.f.n.
12. Mixaylov A.M.        dotsent, i.f.n.
13. Xudoyqulov M.R.    katta o‘qituvchi
14. Olimov A.A.        katta o‘qituvchi
15. Umarova M.N.        katta o‘qituvchi
16. Saidmurotova T.S.   katta o‘qituvchi
17. Yusupov S.Sh.        katta o‘qituvchi
18. Azimova L.S.        katta o‘qituvchi
19. Azimova F.P.        katta o‘qituvchi
20. Maxmudova D.M.        katta o‘qituvchi
21. Kadыrova L.G.        katta o‘qituvchi
22. Normatova G.X.        assistent
23. Yusupov R.G’.          assistent
24. Davronov O.A.        assistent
25. Jumaniyazov I.B.     assistent
26. Raupova N.G.        assistent
27. Yakubova G.Sh.        assistent
28. Sattorov O.T.        assistent
29. Temirov M.X.        assistent
30. Mansurov M.A.        assistent
31. Ishonqulova N.        assistent
32. Abdusalyamov F.        assistent
33. Murodov B.            assistent
34. Mamatmusayeva N.   assistent
35. Berdiyeva A.T.        assistent
KAFЕDRANING ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI BILAN INNOVATSION HAMKORLIK ALOQALARI

    Kafеdra bilan “O'zbekpaxtasanoat” A.J.  tarkibidagi “O'zbеkiston”, “Qorasuv”  Paxta tozalash korxonalari, “O'zto’qimachiliksanoat”  uyushmasi korxonalari o'rtasida tuzilgan hamkorlik shartnomalari asosida amaliyotlar o'tkaziladi.

                                                                                                      KAFEDRADAGI YANGILIKLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlar to’g’risida” gi PQ 3151 – sonli qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida OO’MTV, O’zbekitondagi Britaniya Kengashi va  Buyuk Britaniyaning Bat universiteti bilan kafedra dotsentlari R.A. Isaev, S.N. Yuldashev, S.R.Topildievlar innovasion hamkorlik doirasida “Zamonaviy yondashuvlar asosida o’quv dasturlarini ishlab chiqish” bo’yicha bo’lib o’tgan seminar-treyninglarda ishtirok etdilar. 
2. Tarmoq uyushmasi va korxonalarini ehtiyoji va talablarini e’tiborga olgan holda “Menejment” va “Buxgalteriya hisobi va auditi” ta’lim yo’nalishlarini ochish bo’yicha tegishli me’yoriy hujjatlar tayyorlandi va institut rahbariyatiga taqdim etildi.
3. Kafedraning professor–o'qituvchilari: i.f.d. dotsent Yuldashev S.N., katta o’qituvchisi Ibragimova X.M. bilan hammualliflikda “MEHNATNI TASHKIL QILISH VA ME’YORLASH” nomli 10,5 b.t.dan iborat o'quv qo'llanmasi lotin yozuvida 2017 yilda “TTYeSI” nashriyotida chop etildi.
4. Tasdiqlangan reja asosida 2018-yil 5-aprelda kafedra tomonidan “Paxta sanoat korxonalarida Korporativ boshqaruv xususiyatlari” mavzusida seminar-treyning tashkil etildi. Seminarda “O’z Paxtasanoat” AJ, “O’zto’qimachisanoat” uyushmasi yetakchi mutaxassislari taklif etildi.


                                                                                                       O’QITISHNING TEXNIK VOSITALARI

Kafedra texnik vositalar bilan ta’minlangan. Ushbu texnik vositalardan dars mashg’ulotlarini o’tishda foydalaniladi, hamda ularga fanlar bo’yicha ma’lumotlar kiritilgan.

DSc ва Phd диссертациялари мавзулар банки

1.Давлат молияси миллий иқтисодиётни барқарорлигини таъминлаш омили сифатида
2.Тўқимачилик маҳсулотлари савдосида талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш тизимини такомиллаштиришнинг методологик жихатлари
3.Ўзбекистон тўқимачилик саноати рақобатбардошлигини оширишнинг иннавацион стратегиялари
4.Тўқимачилик саноати корхоналарида харажат ва даромадларнинг бошқарув ҳисоби ҳамда тахлилини такомиллаштириш
5.Давлат молиясини бошқариш тизимида ғазначилик ва уни ривожлантириш истиқболлари
6.Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида саноат корхоналарининг иқтисодий салоҳиятини ошириш йўналишлари”
7.Ўзбекистонда бандлик таркибини такомиллаштиришнинг концептуал асослари

 Битирув малакавий ишлари мавзулари банки

1.    Тўқимачилик саноатида экспорт салоҳиятини ривожлантириш муаммолари ва уларни ҳал этиш йўллари;
2.    Енгил саноат тармоғига инвестициялар жалб қилишнинг кенгайтириш йўллари
3.    Тўқимачилик ва енгил саноат тармоқларининг рақобатбардошлигини таъминлашда инвестицияларни жалб қилиш самарадорлиги
4.    Пахта толасини чуқур қайти ишлашнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари
5.    Пахта тозалаш корхоналари рақобатбардошлигини ошириш йўллари
6.    Пахта толаси сифатини ошириш асосида экспорт салоҳиятини ошириш механизмини такомиллаштириш
7.    Пахта тозалаш саноати корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини шакллантириш
8.    Пахта тозалаш корхонасида тозалаш жараёнини замонавий техналогияларниқўллаш асосида такомиллаштиришнинг техник-иқтисодий асослари
9.    Пахта толаси ишлаб чиқарадиган корхоналарни модернизациялаш асосида уларнинг бизнес-режаларини шакллантириш
10.     Пахта тозалаш корхонасида қуритиш-тозалаш жараёнини замонавий техналогияларини қўллашнинг техник-иқтисодий асослари
11.    Пахта тозалаш корхоналарида солиқ ҳисоботларини тузишни такомиллаштириш
12.    Пахта тозалаш корхоналарининг молиявий ҳолати таҳлилини такомиллаштириш
13.    Пахта тозалаш корхоналарида капитал қўйилмалар ҳисоби ва унинг таҳлили
14.    Пахта тозалаш корхоналарида давр харажатлари таркиби, уларнинг ҳисоби ва таҳлили
15.    Пахта тозалаш корхоналарида ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ҳисоби ва таҳлили
16.    Пахта тозалаш корхоналаридабанк кредитлари ҳисоби ва уларнинг аудити
17.    Тўқимачилик корхонасида тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва унинг таҳлили
18.    Матбаа корхоналарида капитал, фондлар ва резервлар ҳисоби ҳамда уларнинг аудити
19.    Пахта тозалаш корхоналарида товар-моддий захираларини баҳолаш ва уларнинг ҳаракатини ҳисобга олишни такомиллаштириш
20.    Пахта тозалаш корхоналарида асосий фаолият даромад ва харажатларининг ҳисоби ҳамда таҳлили
21.    Пахта тозалаш корхоналарида фойдани аниқлаш тартиби ва рентабеллик кўрсаткичлари таҳлили
22.    Пахта тозалаш корхоналаридаҳисоб-китоблар ҳисоби ва таҳлили
23.    Қисқа муддатли молиявий инвестициялар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш
24.    Пахта тозалаш корхоналаридаасосий воситаларнинг ҳисоби ва таҳлили
25.    Пахта тозалаш корхоналарида меҳнатга ҳақ тўлаш ҳисоби ва унинг таҳлили
26.    Пахта тозалаш корхоналари фаолиятини бюджетлаштириш ва унинг ижроси таҳлили
27.    Корхоналар молиявий ҳолатини аниқлашда молиявий ҳисоботларни таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш
28.    Мол етказиб берувчи ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар ҳисоби ва таҳлили
29.    Пахта тозалаш корхоналарида ҳисоб-китоб ва валюта маблағлари ҳисоби ҳамда унинг таҳлили
30.    Корхоналарда бошқарув ҳисобини ташкил этиш ва уни такомиллаштириш
31.    Пахта тозалаш корхоналарининг молиявий ҳисоботи ва ундаги ахборотларни таҳлил қилиш
32.    Молиявий инвестицияларнинг ҳисоби ва аудити
33.    Пахта тозалаш корхоналаридабизнес-режа тузиш ва унинг бажарилиши таҳлили
34.    Корхоналарда бюджет билан ҳисоб-китоблар ҳисоби ва аудити
35.    Пахта тозалаш корхоналарида тайёр маҳсулотлар ва уларнинг сотилиши ҳисоби ҳамда таҳлили
36.     Пахта тозалаш корхонасини реконструкция қилиш ва уни техник-иқтисодий асослаш
37.    Пахта тозалаш корхоналарида меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги ва уни баҳолаш
38.    Пахта тозалаш корхонасинининг ишлаб чиқариш дастури ва бошқарув тузилмасини иқтисодий баҳолаш
39.    Бир игнадонли трикотаж ускуналари ўрнатилган эркаклар маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхонани лойиҳалаш
40.    Бухгалтерский учет и аудит расходов периода на хлопкоочистительных предприятиях
41.    Эффективное управление затратами – основа конкурентоспособности текстильных предприятий
42.    Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса хлопкоочистительных предприятий
43.    Анализ качества продукции на промышленных предприятиях
44.    Менеджмент качества в системе управления на хлопкоочистительных предприятиях
45.    Хориж дастгоҳларини ўрнатиш орқали асосий ишлаб чиқаришни технологик такомиллаштиришни иқтисодий асослаш
46.    Тўқимачилик корхоналарида корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш йўналишлари
47.     Пути снижения себестоимости продукции на предприятиях текстильной промышленности
48.    Енгил саноат тармоқларининг таркибий ўзгаришлари  ҳолатининг таҳлили
49.    Тўқимачилик маҳсулотлари рақобатбардошлигини ошириш асосида экспорт салоҳиятини ошириш
50.    Ўзбекистон иқтисодиётида енгил саноат тармоғининг ўрни ва унинг ривожлантириш истиқболлари

Грантлар мавзулари банки

1.  Тўқимачилик корхоналарида маркетинг тизимини такомиллаштириш асосида маҳсулот ассортиментини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш.
2.  Янги инновацион  технологияларни жорий этиш асосида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий салоҳиятини баҳолаш амалиётининг тақсимланиши

Хўжалик шартнома мавзулари банки
 
1.    Саноат корхоналарида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш йуллари
2.    Корхонада харажатлар таҳлили асосида уни камайтиришнинг асосий йўллари
3.    Развитие инфраструктуры логистической системы агропромышленного комплекса Узбекистана
4.    Пахтатозалаш корхонаси даромадлилигини ошириш имкониятлари
 

 

MA'LUMOTLAR MARKAZI

Call center:
+99871 253 36 66
+99895 145 27 81

Bizning manzil

O`zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shoxjahon ko`chasi, 5 uy


Ishonch telefonlari:
0-371-253-32-02
0-371-253-36-17

titlp_info@edu.uz
rector@titli.uz

OO`MTV ishonch telefoni
 1006

Foydali saytlar

www.press-service.uz
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati
www.gov.uz
O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali
www.universityjournal.ru
НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- рецензируемый научный журнал
www.ziyonet.uz
Axborot ta`lim tarmog`i
www.lex.uz
Qonun hujjatlari ma`lumotlari milliy bazasi
www.edu.uz
O`zbekiston Respublikasida ta`lim
www.magisterjournal.ru
ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ - Научный журнал

Статистика

No valid database connection Table './titli-new/jos_jstats_ipaddresses' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count(*) AS nbr_of_visits, w.tld AS tld, t.fullname AS full_name, count(*) AS total_visits FROM jos_jstats_ipaddresses w LEFT JOIN jos_jstats_topleveldomains t ON(t.tld = w.tld) LEFT JOIN jos_jstats_visits v ON(v.visitor_id = w.id) WHERE (1=1) AND (1=1) AND w.type=1 GROUP BY tld ORDER BY nbr_of_visits DESC, t.fullname ASC
Top 0:
0 visits from 0 countries